พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย
ผบก.ศฝร.ภ.๓
 
 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ฝึกอบรม
ศฝก. ศาลายา
ศฝร.ภ.1 สระบุรี 
ศฝร.ภ.2 ชลบุรี  
ศฝร.ภ.3 นครราชสีมา
ศฝร.ภ.4 ขอนแก่น
ศฝร.ภ.5 ลำปาง
ศฝร.ภ.6 นครสวรรค์
ศฝร.ภ.7 นครปฐม
ศฝร.ภ.8 สุราษฎร์ธานี
ศฝร.ภ.9 ยะลา/ศชต.
กองบัญชาการศึกษา
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ภาพในอดีต รร.ภ.3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศฝร.ภ.3:   สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ / การสอบเข้าตำรวจไม่มีโควต้าหรือสิทธิพิเศษ ฝากเข้าตำรวจได้แต่อย่างใด พบเห็นการทุจริตในการสอบตำรวจ หรือแอบอ้างจะช่วยเหลือให้เข้าตำรวจได้ แจ้ง พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.3. โทร 044-371388-9
BIG CLEANING DAY ประจำเดือนกรกฎาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม นสต. รุ่น 3 ปีงบประมาณ 2555
        วันที่ 31 พ.ย. 56 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2555
BIG CLEANING DAY ประจำเดือนกรกฎาคม
สอบ นสต. รุ่นที่ 4 วีนที่ 1 ก.ย.56
        ภาพการสอบ นสต. ภาค 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
BIG CLEANING DAY ประจำเดือนกรกฎาคม
บริจาคเลือดวันแม่ 02 ส.ค.56
        โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศวันแม่ 12 ส.ค.2556
BIG CLEANING DAY ประจำเดือนกรกฎาคม
BIG CLEANING DAY ประจำเดือนกรกฎาคม
        
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมสัญญาบัตรรุ่น 7000/3 ปี 2556
รอรับเสด็จ วันที่ 30 ก.ค.56
        วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 รอรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมสัญญาบัตรรุ่น 7000/3 ปี 2556
รับใบประกาศ 26 ก.ค.56
        วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่น 7000/3 ปี 2556
ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2556
ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2556
        วันที่ 31 มีนาคม 2556 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 โดยการทดสอบยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นทุกปี เพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
พีธีมอบประกาศนิยบัตร หลักสูตร กดต.
พีธีมอบประกาศนิยบัตร หลักสูตร กดต.
        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 พลตำรวจโทเชิด ชูเวช ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ นายดาบตำรวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึง ยศ ร้อยตำรวจเอก ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
ตรวจการฝึก ปจ
ตรวจการฝึก ปจ
        11 มีนาคม 2556 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจการฝึก ปจ ของตำรวจภูธรภาค 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
กิจกรรม ๕ ส
กิจกรรม ๕ ส
        พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ศฝร.ภ.๓ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลจอหอ , มูลนิธิพุทธธรรม ฮุก ๓๑ จุดจอหอ , ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๓ และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓
 

กำหนดการรายงานตัวฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ปี ๒๕๕๘


ชื่อกิจกรรม : การทดสอบยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ : 28-03-13
       เพื่อให้การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดการและ แนวทางการปฏิบัติในการทดสอบยิงปืนในราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้ อ่านต่อ...

เอกสารแนบ : ตารางการทดสอบยิงปืน ตร.


เรื่อง
ลงวันที่
กำหนดการรายงานตัว กดต. ประจำปีงบประมาณ 2557(ด่วนที่สุด) 09-12-56
ประกาศ การเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมต่างหลักสูตรต่างๆ 16-08-56
ประกาศ ผลคะแนนสอบ หลักสูตร ชั้นสัญญาบัตร 7000/3 ปี 2556 01-08-56


เรื่อง
ลงวันที่
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชาการ 19-05-57
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชายุทธวิธีตำรวจ 01-05-57


เรื่อง
ลงวันที่
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างอาคารเรียนรวมและพื้นทางเดินด้านหน้าห้องประชุม 14-09-57
ประกาศ ขายทอดตลาดบ้านพัก ชุดที่ 2 18-10-56
ประกาศ ขายทอดตลาดบ้านพัก 19-04-56
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระสุนปืนขนาด ๙ มม.( ซ้อมยิง ) 25-03-56
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน  ๒๐๐ ชุด
11-03-56
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบประชุมทางไกล
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพัก ศฝร.ภ.3 (คลิกที่นี่)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน (คลิกที่นี่)


 
 


ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3
41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 33000
โทรศัพท์ โทรสาร : 044-371388 Web Master : policetraining3@gmail.com